Mijn Drive

Jezus is voor mij gestorven!
Een hele ontdekking.. het zet me in beweging!

1 : Hoe het begon..

Rond 2007 leerde ik God persoonlijk kennen. Al snel zette ik samen met mijn vrouw stappen in geloof en hebben we mijn baan opgezegd als uitvoerder bij KWS. Fulltime voor de Heer en leven van giften.

Het avontuur was begonnen. Als medeoprichter van Unite in Christ, Festival316 en Noordermannen hebben we geweldige jaren beleefd. Rond 2016 was het tijd om mijn leidinggevende rol over te dragen en op verschillende plekken ondersteunend bezig te zijn. 

Sinds 2016 werk ik aan gebedsbeweging 1750nn waar ik mijn passie en drive voor Jezus en Noord-Nederland uit. 

2 : Passie

Mijn passie voor Jezus en mijn medemens brengen me in beweging om op de knieën te gaan. Tot Hem te bidden met open handen en te zeggen: zend mij!

Voor Noord-Nederland voel ik me geroepen om de liefde die God voor de mens heeft praktisch te maken. De afgelopen jaren was het zoeken, wachten en stappen zetten.

Gebedsbeweging 1750, een oproep tot gezamenlijk gebed voor het gebied waar we in wonen. Een oproep tot gebed voor verootmoediging wat tot zegen zal zijn.

3: Getuigenis

In Oktober 2012 was ik in een trouwdienst en had het idee dat God tot mijn hart sprak dat ik later op de motor voor Hem door Noord-Nederland zou gaan. Nu in 2020 is dit een jaar

Geworden dat ik hier een invulling aan mag gaan geven. Door een gift van 6000 euro aan 1750 van vrienden voor een motor ben ik aangemoedigd hierin stappen te zetten.

Ik ervaar dat het de tijd is om de Sjofar op te pakken en erop uit te gaan. Gebedsbeweging 1750 gaat los.

5: Een spannend avontuur tegemoet

In de loop van 2020 werd de koers steeds duidelijker. Erop uit. Het wachten is voorbij. Nu alles in de steigers begint te staan kan het praktisch worden en kunnen de eerste dorpen bezocht worden.

Wat zal het brengen? Wat zal het mij brengen? Maar meer nog wat zal het de mensen in Noord-Nederland brengen? We gaan zien wat God gaat doen!

Ga je mee in dit gebedsavontuur?

4: Financieel

Financieel gezien zijn er onkosten van veel praktische zaken zoals website, postzegels, briefpapier, nieuwsbrieven etc. Daarnaast ook  maandelijkse onkosten te denken aan internet, benzine, onderhoud, telefoonkosten etc.

Een hele lijst om de roeping van 1750 praktisch te maken. De Harley motor waar ik op rijd is voor 50% eigendom van 1750. De andere 50% is eigendom van Boomzager Dijkstra. Daar draag ik zelf financieel mijn steentje bij.

Als vader heb ik financiële verantwoordelijkheden binnen ons gezin. Met Boomzager Dijkstra geef ik daar invulling aan. Voor de uren die ik maak voor 1750 krijg ik een kleine bijdrage.

Via Jas administratie uit Wijnjewoude wordt er een gedegen boekhouding gevoerd. 1750 is van giften afhankelijk.

Het is de bedoeling om gaande weg stichting 1750 uit te breiden met een bestuur. Deze kan dan overkoepelend werken en de weg naar verdere groei vrijzetten en verantwoordelijkheden dragen.

Voelt u zich geroepen om finencieel te investeren in 1750? Op de pagina ‘geven‘ kunt u een bijdrage doen.  Wilt u op een andere manier bijdragen aan 1750? Neem dan contact met mij op.